12.1.2014 Soustředění - Bambíno, Babies, Minis, Elité

12.1.2014 - Soustředění Stanice mladých turistů