Denisa Gelnarová

Trenérka littlekadetky, předškolní děti (Bambíno, Mimi)

Má na starost trénink soutěžní skupinu littlecad ELITÉ BAMBÍNO a skupinu školičky ELITÉ MIMI. 

Trenérka má za sebou již třináctiletou aktivní činnost mažoretky.